Որակի հսկողություն

Որակի հսկողություն

EPP- ի կողմից Որակի վերահսկման նպատակն է հասնել հաճախորդների գոհունակությանը `լավագույն որակների և ծառայությունների շարունակական գործընթացի բարելավման տրամաբանական արտադրության գործընթացով:

QUALITY-CONTROL2

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈԹՅՈՆ

Certificate

Լաբորատոր սարքավորումներ

Pilot Retort Machine

Փորձնական հակադարձ մեքենա

Sealing Tester

Կնքումը փորձարկող

Air leak Tester

Օդի արտահոսքի փորձիչ

Compressor Tester

Կոմպրեսորային փորձարկիչ

W.V.T.R Tester

WVTR փորձարկիչ

Impulse Sealer

Իմպուլսի կնքումը

Microscope

Մանրադիտակ

Slip Tester

Սայթաքման փորձարկիչ

Universal Testing Machine

Ունիվերսալ փորձարկման մեքենա

Heat Gradient Tester

Heերմային գրադիենտի փորձարկիչ

Forced Convection

Հարկադիր կոնվեկցիա

Gas-Chromatography

GC (գազային քրոմատագրություն)

FT-IR

FT-IR